Home » » Odkazy nápověd » Úlohy spouštěné po startu programu

Úlohy spouštěné po startu programu

Agenda Úlohy po spuštění umožňuje definovat, které úlohy se mají spustit při startu programu nebo při ukončení programu. Používá se především pro upozornění uživatele na nastalou situaci, typicky propadlé kontroly.
Nastavení úloh po spuštění se definuje pro přihlášeného uživatele. Každý uživatel tak může mít svoji definici úloh, které se mají spouštět.
Definovat úlohy po spuštění doporučujeme uživatelům během zkušebního provozu programu. Parametry úloh po spuštění je však možné upravovat podle operativních potřeb během používání programu.

Po vstupu do této agendy se zobrazí seznam úloh, u kterých můžete nastavit parametry pro spouštění.

start-on

Funkcí „Opravit“ můžete nadefinovat parametry aktuální úlohy.

Popis parametrů:

Spouštět po startu při zaškrtnuté volbě se úloha spustí při startu programu
Spouštět při ukončení při zaškrtnuté volbě se úloha spustí při ukončení programu
Spouštět* pokud existuje prošlá kontrola, spustí se pokud je kontrola propadlá nebo v intervalu dle předstihu
Spouštět* vždy, spustí se vždy bez ohledu na stav kontroly

[*] parametr „Spouštět“ je přístupný pouze u úloh, u kterých se testuje platnost kontroly dle data, ujetých kilometrů a podobně
Tip: nejčastěji používané úlohy, které se testují při spuštění:

  • Seznam vozidel s prošlou kontrolou
  • Seznam řidičů s prošlou kontrolou
  • Kontroly firem
  • EET – neodeslané tržby
  • a další dle vašich potřeb…