Home » » Odkazy nápověd » Vozový sešit

Vozový sešit

Agenda Vozový sešit poskytuje detailní položkový přehled zakázek a objednávek za zvolené výběrové podmínky . Výstup obsahuje vazební doklady, tj. objednávka přepravy, jízdní příkaz, faktura odeslaná a faktura došlá, celou řadu informací o zákazníkovi, dopravci, nákladu, místech nakládek, vykládek, cenách přeprav, ale také výpočty důležitých parametrů dopravy (viz popis sloupců gridu).
Před zobrazením přehledu se nabídne možnost zadat výběrové podmínky. Výběrové podmínky (filtr) lze navzájem kombinovat z více údajů a jsou ve formuláři přednastaveny. Pro vytvoření podmínky výběru můžete také použít obecnou funkci „Definice“, která obsahuje další dostupné údaje z nichž lze podmínku výběru taktéž zkombinovat (např. číslo faktury je prázdné tj. dosud nevyfakturované zakázky nebo konkrétní místo nakládky či vykládky a pod). Po nastavení výběrových podmínek a kliknutím na kartu Výstup je zobrazen seznam zakázek, které vyhovují zadaným podmínkám.

Výběrové podmínky:

Období od / do: výběr časového období od data, do data
Zakázky: výběr typů zakázek, „Spedice (ZA)“ –zakázky na přepravu vytvořené v modulu Spedice, „Doprava (ZD)“ –zakázky dopravy vytvořené v jízdním příkazu modulu Doprava
„Všechny (ZA,ZD)“- všechny zakázky
Vybrat dle:  volba druhu datumu pro výběr: Datum vystavení zakázky, Datum přepravy, Datum nakládky, Datum vykládky, Datum konečné úhrady FO
Stav zakázky:  Všechny zakázky (kromě odmítnutých), Všechny přidělené zakázky (včetně ukončených),   Pouze ukončené přepravy
Stř.zakázky:   Výběr střediska zakázky s vazbou na číselník středisek, označením více středisek můžete navolit výběr skupiny středisek
Zákazník: Výběr zákazníka (ze zakázky na přepravu) s vazbou na Adresář firem, označením více zákazníků můžete navolit výběr skupiny zákazníků
Dopravce:  Výběr dopravce (z objednávky přepravy) s vazbou na Adresář firem, označením více zákazníků můžete navolit výběr skupiny zákazníků
SPZ (začínající):     celá nebo část SPZ z SPZ objednávky přepravy
Včetně výnosů z režijních zakázek:  pokud je zvoleno, pak se aplikují do výběru také režijní zakázky, v opačném případě se do výběru neaplikují
Typ přepravy
Vlastní doprava:  výběr zakázek na přepravu, které realizuje „Vlastní doprava“ tj. objednávka na vlastní dopravu, SPZ modulu Doprava
Spedice:  výběr zakázek na přepravu, které realizuje smluvní partner tj. objednávka, kterou realizuje smluvní partner (SPZ smluvního partnera)
Zakázky na jízdních příkazech zařadit dle:  volba, podle kterého datumu jízdního příkazu se budou jízdní příkazy vybírat (Datum zahájení jízdy, Datum ukončení jízdy, Datum přiřadit k datu)
Pouze zkontrolované jízdní příkazy: příznak, zda se do výběru mají / nemají aplikovat zkontrolované jízdní příkazy
Uložené definice: vlastní obecné definice podmínek výběru vytvořené viz Definice

 

Název údaje gridu Popis
R1 Smluvní cena zak. (v měně zak.) Smluvní cena zakázky viz Detail zakázky v měně zakázky
R2 Smluvní cena zak. (v tuz. měně) Smluvní cena zakázky viz Detail zakázky v tuzemské měně
R3 Celková cena zak. (v měně zak.) [P1] Celková cena zakázky v měně zakázky, smluvní cena+záložka cena přepravy
R4 Celková cena zak. (v tuz. měně) [P2] Celková cena zakázky v tuzemské měně, smluvní cena+záložka cena přeprav
R5 Cena zakázky A (v měně zak.), Cena zakázky A (v tuz. měně), [P3] Celková cena zakázky [P1;P2] aktualizovaná fakturou a ponížena o kontaci NN-nezapočítávat do výnosů,
hlavička rozpisové zakázky = cena zakázky, podzakázky rozpisové zakázky = cena podzakázky
R6 Cena zakázky B (v měně zak.),Cena zakázky B (v tuz. měně) Celková cena zakázky [P1;P2] aktualizovaná fakturou
hlavička rozpisové zakázky = cena zakázky
podzakázky rozpisové zakázky = cena podzakázky
R7 Cena zakázky C (v měně zak.) Cena zakázky C (v tuz. měně) [P4] Celková cena zak.[P1;P2] aktualizovaná fakturou a ponížena o kontaci NN-nezapočítávat do výnosů
hlavička rozpisové zakázky = 0
podzakázky rozpisové zakázky = cena podzakázky
R8 Cena zakázky D (v měně zak.) Celková cena zak.[P1;P2] aktualizovaná fakturou
hlavička rozpisové zakázky = 0
podzakázky rozpisové zakázky = cena podzakázky
R9 Celková cena obj. (v měně obj.) [P10], Celková cena obj. (v tuz. měně) [P11] Celková cena obj. =
Cena celkem bez slevy (OO)+záložka cena přepravy (OO)+záložka poplatky (ZA) +záložka poplatky (OO)+záložka trajekty (OO), aktualizované fakturami (FD) za [poplatky(ZA), poplatky(OO) a trajekty(OO)
(pozor „Cena celkem bez slevy“ a „záložka cena přepravy“ se neaktualizuje fakturou (FD))
R10 Cena objednávky (v měně obj.) [P5] Cena objednávky (v tuz. měně) [P6] O-Cena celkem (OO)+záložka cena přepravy (OO)+záložka poplatky (ZA)+ záložka poplatky (OO)+záložka trajekty (OO) aktualizované fakturami (FD) za přepravu, poplatky, trajekty
R11 Smluvní cena obj. (v tuz. měně) Cena celkem (po slevě)+záložka cena přepravy (OO) aktualizované fakturami (FD) za přepravu, převedeno do tuzemské měny
R12 Rozdíl cen (v měně zak. a obj.) Cena zakázky [P3] – Cena objednávky [P5]
R13 Rozdíl cen (v tuz. měně) Cena zakázky [P4] – Cena objednávky [P6]
R14 Rozdíl cen – předpokl. (v měně zak. a obj.) Celková cena zak. [P1] – Celková cena obj. [P10]
R15 Rozdíl cen – předpokl. (v tuz. měně) Celková cena zak. [P2] – Celková cena obj. [P11]
R16 Cena přepravy na obj. (v tuz. měně) Záložka cena přepravy (OO), převedeno do tuzemské měny
R17 Cena poplatků (v tuz. měně) Záložka poplatky (OO)+ záložka poplatky (ZA), aktualizované fakturami (FD) za poplatky, převedeno do tuzemské měny
R18 Cena trajektů (v tuz. měně) Záložka trajekty (OO),aktualizované fakturami (FD) za trajekty, převedeno do tuzemské měny
R19 Cena trajektů+poplatků (v tuz. měně) Záložka poplatky (OO)+záložka poplatky (ZA)+ záložka trajekty (OO),aktualizované fakturami (FD) za poplatky, trajekty, převedeno do tuz.měny
R20 Plánované km Hodnota plánovaných km ze zakázky přepravy
R21 Plánované km (jízdní příkaz) Hodnota plánovaných km zakázky z jízdního příkazu, záložka Plán (ST)
R22 Skutečné km (jízdní příkaz) Hodnota skutečných km zakázky z jízdního příkazu, záložka Skutečnost (ST)
R23 Plánované mýtné (zakázka) Hodnota plánovaného mýtného zakázky ze zakázky přepravy, záložka Km,Mýtné,Tuny
R24 Plánované mýtné (jízdní příkaz) Hodnota plánovaného mýtného zázky z jízdního příkazu, záložka Plán
R25 Skutečné mýtné (jízdní příkaz) Hodnota skutečného mýtného zakázky z jízdního příkazu, v případě více zakázek na jednom jízdním příkazu se skutečné mýtné rozpočítává na zakázky váženým průměrem skutečných km zakázky
R26 Plánovaná cena / km (zakázka) Plánovaná cena zakázky za 1 km jízdy tj. podíl R4 / R20
R27 Plánovaná cena / km (jízdní příkaz) Plánovaná cena jízdního příkazu za 1 km jízdy tj. podíl R4 / R24
R28 Skutečná cena / km (jízdní příkaz) Skutečná cena jízdního příkazu za 1 km tj. podíl R4 / R25
R29 Rozdíl plán a skut.ceny/km (jízd.př.) Rozdíl mezi R27 – R28
R30 Skutečné výkonové km (jízdní příkaz) Skutečné výkonové km zakázky z jízdního příkazu, záložka Skutečnost, do těchto km se započítávají km se zakázkou, nezapočítávají se přejezdové km
R31 Skutečné km s nákladem (jízdní příkaz) Skutečné km zakázky s nákladem (hmotnost musí být nenulová) z jízdního příkazu, záložka Skutečnost
R32 Skutečné km bez nákladu (jízdní příkaz) Skutečné km zakázky bez nákladu (hmotnost je nevyplněna nebo nula) z jízdního příkazu, záložka Skutečnost
R33 Skutečná hmotnost Skutečná hmotnost ze zakázky, záložka Km,Mýtné,Tuny-Skutečnost
R34 Skutečný objem Skutečný objem ze zakázky, záložka Km,Mýtné,Tuny-Skutečnost
R35 Hmotnost nákladu Plánovaná hmotnost ze zakázky přepravy, záložka Detail –Km,Mýtné,Tuny
R36 Sazba za km Sazba za 1 km jízdy z číselníku Vozidla, záložka Sazba za km
R37 Plán km krát min. sazba Hodnota součinu plánovaných km ze zakázky a sazby za 1 km, R36 * R20
R38 St.plán km krát min sazba Hodnota součinu plánovaných km z jízdního příkazu a min. sazby, R36 * R21
R39 St. skut km krát min sazba Hodnota součinu skutečných km z jízdního příkazu a min. sazby, R36 * R22
R40 Cena mínus plán km krát min sazba Hodnota rozdílu celkové ceny zakázky a plánované ceny dle km ze zakázky, R4 – R37
41 Cena mínus st. plán km krát min sazba Hodnota rozdílu celkové ceny zakázky a plánované ceny dle km jízdního příkazu, R4 – R38
R42 Cena mínus st.skut km krát min.sazba Hodnota rozdílu celkové ceny zakázky a skutečné ceny dle km jízdního příkazu, R4 – R39
R43 Seznam míst N/V (skut.termíny) Seznam míst nakládek a vykládek včetně skutečných termínů naloženo, vyloženo
R44 Plánované km bez nákladu (jízdní příkaz) Plánované km bez nákladu z jízdního příkazu, záložka Plán, km se započítávají za předpokladu nulové hmotnosti
R45 Plánované km s nákladem (jízdní příkaz) Plánované km s nákladem z jízdního příkazu, záložka Plán, km se započítávají za předpokladu nenulové hmotnosti
R46 Plánované výkonové km (jízdní příkaz) Plánované výkonové km z jízdního příkazu, záložka Plán, započítávají se km, které jsou přiřazeny k zakázce
R47 Skut. čas na vykl. Skutečný čas pobytu na vykládce v hodinách a minutách, rozdíl mezi skutečným odjezdem z vykládky a skutečným příjezdem na vykládku
R48 Skut. čas na nakl. Skutečný čas pobytu na nakládce v hodinách a minutách, rozdíl mezi skutečným odjezdem z nakládky a skutečným příjezdem na nakládku
R49 Ostatní výdaje (jízdní příkaz) Ostatní výdaje jízdního příkazu, všechny cestovní výdaje jízdního příkazu kromě mýtných poplatků a tankování. V případě více zakázek na jízdním příkazu se hodnota na zakázku rozpočítává váženým průměrem skutečných km zakázky
R50 Skutečná cena/výkonové km (jízdní příkaz) Vypočtená hodnota 1 výkonového km, tj. podíl cekové ceny zakázky a výkonových km jízdního příkazu R4 / R30
R51 Skutečné mýtné+ostatní výdaje / km (jízdní příkaz) Vypočtená hodnota za 1 km, mýto a ostatní výdaje na 1 skutečný km jízdního příkazu, tj. podíl (R25+R49) / R22
R52 Skutečná cena (bez mýtného a ostatních výdajů) / km (jízdní příkaz) Vypočtená hodnota za 1 skutečný km jízdy tj. podíl R4 / R22
R53 Skutečná hmotnost (jízdní příkaz) Skutečná hmotnost z jízdního příkazu, záložka Skutečnost, sloupec Hmotnost nákladu
R54 Tunokilometry (jízdní příkaz) Hodnota tunokilometrů jízdního příkazu tj. součin skutečných výkonových km jízdního příkazu a skutečné hmotnosti jízdního příkazu R30 * R53
R55 Seznam míst N/V Seznam míst nakládek (stát, město) a vykládek (stát, město)
R56 Podzakázka Rozlišení, zda se jedná o podzakázku, hodnota Ano/Ne
R57 Režijní náklady Hodnota režijních nákladů zakázky převzatých z číselníku Režijní náklady spedice, výpočet probíhá dle nastaveného parametru „Základ pro výpočet režijních nákladů“
R58 Klič 1,2,3 kod Kod klíče 1,2,3, klíč je uživatelsky definovatelný číselník, jedná se o uživatelské rozlišení zakázky s vazbou na definovatelný číselník klíčů, v Nastavení systému lze definovat názvy klíčů a omezení, zda má být povinným údajem zakázky či nikoliv (příklad: 10-pozemní doprava, 20-letecká doprava,30-kombinovaná doprava a podobně)
R59 Klíč 1,2,3 název Název klíče 1,2,3
R60 Směr přepravy Směr přepravy z detailu zakázky, I-import,E-Export,K-kolečko,V-vnitro
R61 Režijní Příznak režijní zakázky, A/N
R62 Dodací podmínky Zkratka dodacích podmínek (EXW,FCA,CPT,CIP,DAT,DAP,DDP,FAS,FOB,CFR,CIF), využívá se pouze při importu zakázek např. z Objednávkového systému,
pokud je zakázka na přepravu zadána ručně, hodnota je prázdná
R63 Fáze přepravy Zkratka fáze přepravy S-svoz, R-rozvoz, H-hlavní přeprava, používá se pouze u typu zakázky „Se zásilkami“ nebo „Sběrná služba“,
v ostatních případech je hodnota prázdná