Home » » Elektronická výměna dat mezi systémy Doprava 3K a POHODA

Elektronická výměna dat mezi systémy Doprava 3K a POHODA

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.czwww.pohodaplus.cz

Program Doprava 3K mj. obsahuje subsystém Komunikace s okolím. V rámci tohoto susbystému lze velmi efektivně převádět data DO i Z účetního systému POHODA. Propojení na systém POHODA je nejčastěji využívanou vazbou u našich zákazníků.

Převod dat může probíhat klasickým způsobem tj. dávkovým přenosem dat nebo tzv. automatickým přenosem dat. V případě automatického přenosu dat se využívají automatické úlohy systému Doprava 3K.

Co lze převádět

– faktury vydané (Doprava 3K –> POHODA)
– opravné daňové doklady k fakturám vydaným (Doprava 3K –> POHODA)
– faktury přijaté (Doprava 3K –> POHODA)
– pokladní doklady (Doprava 3K –> POHODA)
– interní doklady (zde jsou např. vypočtené cestovní náhrady řidičů, Doprava 3K –> POHODA)
– úhrady faktur (Doprava 3K <– POHODA)

Přínosy

+ vyloučení chybovosti
+ úspora  času
+ omezení duplicity zadávání dat
+ zvýšení efektivity systému
+ moderní forma komunikace mezi systémy
+ zvýšení návratnosti investice

Kontaktujte nás

Volba konkrétního rozsahu vazeb na účetní systém POHODA je značně individuální záležitostí každého zákazníka. Doporučujeme proto konzultovat vaše potřeby s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít optimální řešení nejen před spuštěním ostrého provozu, ale také během rutinního provozu vzájemného propojení obou systémů.

Popis systému Doprava 3K.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.