Home » » Elektronická výmena dát medzi systémami Doprava 3K a POHODA

Elektronická výmena dát medzi systémami Doprava 3K a POHODA

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.skProgram Doprava 3K okrem iného obsahuje subsystém Komunikácia s okolím. V rámci tohto susbystému možno veľmi efektívne prevádzať dáta DO i Z účtovného systému POHODA. Prepojenie na systém POHODA je najčastejšie využívanou väzbou u našich zákazníkov.

Prevod dát môže prebiehať klasickým spôsobom tj dávkovým prenosom dát alebo tzv automatickým prenosom dát. V prípade automatického prenosu dát sa využívajú automatické úlohy systému Doprava 3K.
www.pohodaplus.sk

Čo je možné prevádzať

– faktúry vydané (Doprava 3K -> POHODA)
– opravné daňové doklady k faktúram vydaným (Doprava 3K -> POHODA)
– faktúry prijaté (Doprava 3K -> POHODA)
– pokladničné doklady (Doprava 3K -> POHODA)
– interné doklady (tu sú napr vypočítané cestovné náhrady vodičov, Doprava 3K -> POHODA)
– úhrady faktúr (Doprava 3K <- POHODA)

Výhody

+ vylúčenie chybovosti
+ úspora času
+ obmedzenie duplicity zadávanie dát
+ zvýšenie efektivity systému
+ moderná forma komunikácie medzi systémami
+ zvýšenie návratnosti investície

Kontaktujte nás

Voľba konkrétneho rozsahu väzieb na účtovný systém POHODA je značne individuálna záležitosť každého zákazníka. Odporúčame preto konzultovať vaše potreby s našimi odborníkmi, ktorí vám pomôžu nájsť optimálne riešenie nielen pred spustením ostrej prevádzky, ale aj počas rutinnej prevádzky vzájomného prepojenia oboch systémov.

Charakteristika systému Doprava 3K.

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.