Home » » Popis starších změn (2017)

Popis starších změn (2017)

04.09.007.552  (11.10.17)

Import kurzovního lístku: úprava algoritmu importu s ohledem na nefunkčnost způsobenou vnějšími vlivy
Spedice-Dispečerská plachta-přesun zakázky na řádku Nepřiděleno: Zobrazí se hláška „Přejete si zakázku přesunout z … Na …?“: úprava textů datumů
Servis-Importy dat-ovladač Transics (původní): úprava importu údaje Plánované kilometry

04.09.007.550  (9.10.17)

Doprava-Seznam řidičů/vozidel s prošlou kontrolou: grid byl rozšířen o údaj Poznámka
Doprava-Stazka: doplněn automatický přepočet spotřeb agregátů a plných a prázdných kilometrů, důležité u importovaných stazek
Faktury-Kniha vydaných a došlých faktur: grid a tisk byl rozšířen o údaje IČ-DPH
Faktury-Faktura došlá: opravena chyba přetečení v případě ukládání FD s vazbou na XX doklad
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur/tisk: optimalizace
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy-Faktura došlá-Uložit: optimalizace v případě většího počtu položek
Faktura odeslaná-Uložit: chyba Exception EBEnterBaseError v případě, že je nastaveno blokování změn v objednávce po vytištění (extrémní situace)
Faktury-Dobropisy k FO-Kniha dobropisů-Tisk-Tisk detailu dobropisu-libovolná sestava z nového FastReportu: opravena chyba „Soubor nenalezen: QDetail.“INFMENA“, pokud je v nastavení systému zapnutá volba „Faktury-Informativní přepočet FO-Zobrazovat na fakturách“
Faktury-Faktury odeslané-Tisk-Export/Poslat Email-formát ISDOC: oprava chybového hlášení „Transaction is active“
Spedice-Dispečerská plachta-přesun objednávky na jiné vozidlo a jiného dopravce: úpravy tak, aby se testovaly klíče/prošlé kontroly s nastaveným blokováním vystavení objednávky
Spedice-Zakázka-strom dokladu-vazba na účtenku: zobrazoval se jiný doklad
Spedice-Uzávěrky-Provést: upraven protokol v případě, kdy „Uzávěrka nebyla dokončena z důvodu uvedených u jednotlivých dokladů.“, avšak u jednotlivých dokladů nebyl žádný důvod
Spedice-Výstupy-Vozový sešit-rozpisová zakázka v cizí měně: úpravy zobrazení sloupce „Cena zakázky D“
Spedice (D3K-Lite)-Zakázka-záložka Cena přepravy-Přidat z ceníku-Upravit ceník-přidat položku-Text,množství,částka: opraveno uložení položky tak, aby byla spočítána cena položky
Spedice-Objednávky-Trajekty: oprava výpočtu trajektů v Hosp.listu, v případě více trajektů stejného přepravce se započetl pouze první trajekt
Sklad-Skladové pohyby-Uzávěrky-Provést: při každé uzávěrce se aktualizuje aktuální množství a cena na skladové kartě (probíhá přeceňování pohybů s datem po data uzávěrky) – v případě, že u položky příjemky (vystavené po datu uzávěrky) není nastaven příznak cena kompletní, pak se tato položka vypustí a skladová karta se aktualizuje chybnými hodnotami, upraveno
Adresář-Druhy kontroly u firem v adresáři-Zákaz vystavení zakázky při prošlé kontrole, resp. Zákaz vystavení objednávky na přepravu při prošlé kontrole: výběru firmy s prošlou kontrolou se správně zobrazí dialog oznamující, že výběr firmy je zablokován, dialog však lze zavřít křížkem a firma se vybere, upraveno
Adresář-Vozidla firem: opraveno chybové hlášení „Could not convert…“
Adresář firem-oprava kontroly: drobné úpravy validace
Autoservis-Zakázka-Materiál (ze skladu)-Smazat: opravena situace, kdy nelze smazat materiál ze skladu v případě, že byla na zakázku vystavena účtenka přes EET, která byla následně stornována
Servis-Importy dat-D3K online/XML importy-Obecný XML import: opravena chyba při importu objednávek, „Access violation v modulu ibxpress74.bpl…“ a ošetřena délka popisu nákladu
Správa-Servis-Automatický příjem zpráv: zpracování zpráv ve formátu „+NAL <číslo_dokladu>“, resp. „+VYL <číslo_dokladu>“: úpravy v případech nepřesně zadaného formátu čísla objednávky
Servis-Importy dat-Import záznamů ze systému EchoTrack: upraven import údajů Počátek cesty a Cíl cesty, které se při importu „ořezávaly“ na 4 znaky. V případě, že stazky těsně navazovaly se díky zaokrouhlenému času v hlavičce exportního souboru EchoTracku stávalo, že se první záznam zařadil před poslední záznam předcházející stazky. Tím docházelo k vygenerování 2 neexistujících stazek obsahujících jediný záznam-upraveno.
Servis-Importy dat-Čerpání PHM: vytvořen nový ovladač Xtrack

 

04.09.007.540 (1.9. 2017, Firebird 3)

Instalační program upraven pro přechod na vyšší verzi databázového stroje Firebird 3.
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněna nápověda s popisem sloupců vozového sešitu
Kniha faktur vydaných, přijatých: doplněn výběr dle kontace
Doprava-Výstupy-Hospodářský list: skupina nákladů byla rozšířena o hodnotu „Čerpání v litrech“
Doprava-Výstupy (Výkaz vozidla, Přehled jízd, Kniha jízd): do tiskových zdrojů doplněna možnost třídění dle aktuální spz
Doprava-Vozidla-Kontakty:  bezpečnostní kódy zpřístupněny u všech typů kontaktů, (některé palubní jednotky mají též PIN a PUK),  umožněna dodatečná změna typu kontaktu, po zobrazení bezpečnostních kódů se zobrazí tlačítka OK/Zruš
Správa-Servis-Automatické úlohy: doplněny akce „Nahoru“, „Dolů“  z důvodu určení pořadí spouštění úloh (v případě, že se má spustit více úloh najednou)
Servis-Ovladače pro posílání zpráv-Systém Webdispečink:
– vytvořena varianta ovladače pro posílání dispozic formou textové zprávy s možností použít šablonu zpráv a možností posílat běžné textové zprávy
– do původního ovladače doplněna možnost posílat běžné textové zprávy
Servis-Online export dat-Účetnictví ABRA Gx-Faktury odeslané: upraven export položky s množstvím a jednotkovou cenou, kdy docházelo k hlášení o nesouhlasu součinu množství a jednotkové ceny se zaokrouhlenou celkovou cenou. Exportuje se pouze celková cena, jednotkovou ceny dopočítá Abra
Importy dat-Import obratů karet MOL: provedeny úpravy ovladače s ohledem na změny ze strany MOL
Importy dat-Obecně import tankování: upraveno přiřazení tankování návěsu k jízdnímu příkazu (tankování se chybně párovalo k tahači)

04.09.002.535 (21.8. 2017)

Výchozí verze  pro přechod na Firebird 3.

04.09.002.523 (21.7. 2017)

Nezbytné úpravy související s připravovaným přechodem na novou verzi databázového stroje Firebird 3.

04.09.002.510 (10.7. 2017)

Spedice-Zakázky a objednávky-otevřít zakázku-smazat podzakázku: opravena situace při hlášení „Akci nelze provést. Doklad je zahrnut v uzávěrce.“
Spedice-Zakázky a objednávky-Deník dispečera: upravena oprava střediska na dokladu OO
Spedice-Zakázka-smazání podzakázky rozpisové zakázky: při uložení chyba „Empty SQL statement.“, nastávalo u zakázky naimportované z objednávkového systému
Autoservis-Výstupy-Rentabilita autoservisu-výběr dle data zahájení opravy: chybně se vybíralo dle data vystavení dokladu
Sklad-Výstupy-Obratovka skladu: doplněn údaj DRUH
Faktury-Faktury došlé a platební příkazy: nový ovladač pro export platebních příkazů-tuzemsko UniCredit
Servis-Exporty dat-Export faktur odeslaných HELIOS Red: doplněny předkontace
Servis-Exporty dat-Odesílání dispozic WebDispečink: odstraněno zacyklení programu při odesílání dispozic v případě nedoplněných zeměpisných souřadnic u průjezdního bodu

04.09.002.501  (7.6. 2017)

Doprava-Výstupy-Hospodářský list: oprava údaje Celkem při použití uživatelsky vytvořených skupin, definovaných jako násobek nebo podíl dvou jiných skupin
Doprava-Hospodářské listy: položkový rozpis pravidelných plateb byl rozšířen o SPZ a ident. kod
Spedice-Zakázky: úpravy odstranění mezer u kontaktních osob zakázky na přepravu
Faktury-Faktury došlé: při párování položky s objednávkou přepravy se defaultně nabízí výběr „Objednávky daného dopravce – neukončené“, upraveno tak, že se pamatuje posledně zvolený výběr
Faktury-Vzájemné zápočty: do vzájemného zápočtu se nově nenabízejí faktury došlé s příznakem „Zablokovat úhradu“
Servis-Exporty dat-Exporty vyjádření : nově se exportují pouze vyjádření k již vyexportovaným fakturám došlým (faktura, ke které se importuje vyjádření, již musí být v účetním programu)
Služba pro automatické spouštění úloh: nové způsoby časování spouštění ServD3KRun.exe

04.09.002.489  (17.5. 2017)

Doprava-Seznam řidičů s prošlou kontrolou: doplnění údajů gridu Profese, Druh profese
Doprava-Řidiči-Vyúčtování prac. cesty-Platební příkazy-Provedení platby: doplnění údaje věřitel do gridu
Faktury-Vzájemné zápočty-Kniha vzájemných zápočtů: oprava zobrazení sloupce „Poznámka“
Faktury-Faktury odeslané-Kniha FO-Úhrady-Přidat: obsahuje-li faktura položku typu „text, částka“ nebo „text. částka, množství“ s nevyplněnou částkou, pak nelze uložit úhradu pokladním dokladem (u zákazníka hlásí, že údaj CASTKA musí být vyplněn)
Pokladny-Valutové pokladny-Pokladní deník-Storno: oprava chybového klášení „Údaj IDVY musí být vyplněn…“, „Neplatná hodnota (SK0_VYDEJKY_UNQFAKT)…“
Spedice-Dispečerská plachta: přesně navazující objekty jsou chybně zobrazeny v samostaných řádcích, mají být v jediném řádku
Servis-Importy dat: nový ovladač PosWin B59 pro import dat z čerpací stanice (XX doklady)
Servis-Importy dat-Import obratů karet DKV: úprava ovladače s ohledem na novou strukturu importního souboru
Servis-Importy dat: doplněna funkce „Protokol“ tj.zobrazení protokolu. Dostupné pouze pro ovladače, které mají v Nastavení importu definován soubor protokolu
Správa-Servis-Číselníky-Kurzovní lístek-Import kurzů: oprava chybného přepisování data „platnosti do“ u denního i pevného kurzu, pokud se importuje kurz zpětně (tj. importuje se kurz s „platností od“ nižší než je nejvyšší platnost od), doplněn nový údaj, kam se bude ukládat datum vydání kurzu ČNB, resp. ECB (pro budoucí využití)
Obecné: služba D3K-úpravy spouštění služby

04.09.002.479  (27.4. 2017)

Doprava-Jízdní příkazy: do přehledu stazek-záložka Čerpání a do Stazka-Čerpání doplněny údaje PHM (kód PHM a Pohonná hmota (název)
Doprava-Jízdy-Záznamy o provozu vozidel-Smazat: oprava chybového hlášení „Údaj „STRED“ musí být vyplněn.“ (nastávalo při více řidičích a zkontrolovaném stravném)
Doprava-Náklady-Opravy vozidel-doklad OV-Přidat ze skladu: upraveno doplnění ceny z výdejky (v extrémním případě se cena nulovala)
Doprava-Řidiči-Evidence pracovní doby-Přidat dovolenou: opraveno chybové hlášení „Multiple rows…“
Doprava-Vozidla-Obutí pneumatiky: odstraněno chybové hlášení v nabídce volných pneumatik v případě výrobního čísla delšího než 12 znaků
Faktury-Faktura odeslané-záložka Fakturace výkonů: grid byl rozšířen o DIČ
Faktury-Faktura odeslaná: hromadná úhrada v hotovosti: upraven tisk všech pokladních dokladů (tiskla se pouze první faktura)
Faktury-Faktura odeslaná-Tisk: umožněna volba způsobu provedení rekapitulace faktury v cizí měně: Standardně/Sečtením hodnot v řádcích – souhrnná faktura viz Nastavení systému-Faktury-Způsob provedení rekapitulace FO
Faktury-Faktura odeslaná-vzájemný zápočet: vystavení platebního příkazu-předvyplnění účet dodavatele
Faktury-Faktury odeslané-Kniha FO-Související dokumenty: opravena maska údaje $POSTFIX$
Faktury-Faktury odeslané-Kniha faktur-Smazat: opraveno hlášení „exception EX_FV_NOT_LAST…“ v případě existence více upomínek k dané FO
Spedice-Objednávka přepravy: do tisku objednávky doplněny údaje korespondenční adresy dopravce
Spedice-Zakázka na přepravu-změna data přepravy: datum se posune v N/V v hlavičce, změní se datum přepravy v podzakázce, avšak neposunul se datum N/V v podzakázkách

Spedice-Dispečerská plachta: chyba přetečení „arithmetic exception, numeric owerflow…“, nastávalo při dlouhém tel. kontaktu řidiče, oprava zobrazení stazek v případech nevyplněného času příjezdu
Spedice-Zakázka-Místa nakl. a vykládky (v hlavičce): upravena editace údajů datum, čas, zaclení/vyclení a poznámka, pokud zakázka obahuje podzakázky
Logistický sklad-Přesun mezi pozicemi: úprava předvyplňění nového zákazníka (na příjmovém dokladu) dle původního zákazníka (na výdejovém dokladu)
Logistický sklad-Přijem do pozice-Přidat: Přidat hlavní kartu s čárovým kódem-vybrat-čárový kod se nepřevezme (důvod, zvlášť číselník na KOD a zvlášť číselník na EAN, při přidání karty karta se propíše do prvního číselníku)
Autoservis-zakázka: datum zahájení se automaticky doplňí aktuálním datem, v některých situacích zůstával prázdný
Adresář: opraveno chybové hlášení „Exception in module…“
Valutové pokladny-storno dokladu pokladna příjem (výdejka ze skladu), odesáno EET: při zvolení funkce storno program oznámí „Neznámý typ dokladu“, pouze v případě vazby na Abra, upraveno.
Pokladny-Valutové pokladny-Pokladní doklad-Smazat (položku)-OK: opraveno chybové hlášení „Field IDRVR not found“
Tisk-Elektronický podpis: umožněno umístění elektronického podpisu do dokumentu
Náhled tiskové sestavy: zablokována minimalizace
Obecně gridy: přesun sloupce přetažením myší chybně vyvolal řazení sloupce, zamezeno řazení
Servis-Importy dat-Záznamy ze systémů sledování vozidel-Systém Webdispečink: doplněno stahování stavu objednávek
Servis-Importy dat-Čerpání PHM-Čerpání UniPOS: doplněna volba importu ve formě Ostatní doklady/Výdejky ze skladu
Servis-Importy dat-Obecný XML import: rozšířeno o import příjemek a výdejek logistického skladu

04.09.002.458  (14.3. 2017)

Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice: uživatelům, kteří mají omezen přístup k cenám, nejsou nově dostupné sloupce s cenami ve spodních seznamech Zakázky a Objednávky.
Faktury-Faktury došlé: opravena situace, kdy se při opravě FD a uložení přepočítala částka k úhradě a vynulovalo se zaokrouhlení
Doprava-Evidence pracovní doby: drobné úpravy
Sklad-Výdejka-Vystavit účtenku: chybně nepovolí uložit pokladní doklad, pokud se již na danou výdejku účtenka vystavila a následně stornovala, opraveno
Logistický sklad-Faktury-Faktury odeslané-Fakturace výkonů (logistický sklad): šablona se součtováním-chybně se zobrazoval průměrný počet dní skladování (údaj POCET_DNI)
Správa-Exporty dat-EET: drobné úpravy v datové struktuře XML, rozšíření formátu času transakce o sekundy do tisku pokladního dokladu
Servis-Importy dat-Import tankování PosWIN: upraveno na nový (změněný) formát importního souboru
Servis-Automatické úlohy: revize času příštího spuštění s ohledem na plánovaný čas a při prvním spouštění; nenulování času posledního spuštění při update záznamu
Obecně: upraveno odesílání emailu na více adres

04.09.002.450  (24.2. 2017)

Export pokladních dokladů – Elektronická evidence tržeb: úpravy nastavení parametrů EET
Servis-Úlohy po spuštění:  úpravy parametrů úlohy „EET – neodeslané tržby“

04.09.002.449  (22.2. 2017)

Doprava-Výstupy-Denní rozbor čerpání PHM: sjednocení zobrazování názvu z údaje Dodavatel u XX dokladů (ručně zadávané a importované doklady)
Doprava-Náklady-Výpočet silniční daně-chybná konverze kódu druhu vozidla (pokud není v číselníku vyplněn): převod částek záloh a nedoplatku/přeplatku do EPO-chybně se sčítalo všech 5 záloh, mají se sčítat 4
Doprava-Záznamy o provozu vozidel-Nakládky a vykládky-Skutečnost: doplněny sloupce „Hmotnost nakl./vykl. nákladu“ a „Palety“
Spedice-Výstupy-Vozový sešit: doplněn parametr „Včetně výnosů režijních zakázek“ Spedice-Objednávka: drobné úpravy v případech nastavení zvětšení písma ve Windows
Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice:  nulové režijní náklady v případě, že NENÍ zaškrtnuta volba „Rozpouštět režijní náklady na zakázky“ a je nastaveno rozpočítávání režií dle ceny zakázek (Nastavení systému: Spedice – Režijní náklady – Základ pro výpočet režijních nákladů); pokud se režijní náklady rozpočítávají podle počtu zakázek, pak jsou režijní náklady zobrazeny správně v samostatném záznamu (chyba je bez ohledu na hodnotu Nastavení systému: Spedice – Režijní náklady -Typ období pro výpočet režijních nákladů, tj. „Měsíčně“ nebo „Celé období“)
Autoservis-Historie oprav: do výběrů doplněn parametr „Zahrnout nekompletní zakázky“
Pojistné události-Evidence pojistných událostí: export XLS – zajištění exportu textu z memo polí (v XLS bylo „(MEMO)“)
Pojistné udalosti-Otevřít doklad pojistné události-Záložka  Plnění poj.: do XX dokladu lze doplnit řidiče
Správa-Exporty dat-export pokladních dokladů  EET: oprava informačního hlášení při zadání účtenky v ověřovacím módu
Správa-Nastavení-Uživatelé a práva: KSHADMIN ani běžný uživatel nedokáže změnit (u běžného uživatele vlastní) heslo, při změně hesla se neobjeví žádná chyba, heslo se však nezmění a platí původní heslo
Číselníky-Účetní osnova-kontace: při zadání údaje Středisko v Kontacích se Název střediska chybně zobrazoval i v následujících řádcích kontací-opraveno.
Obecné: drobné úpravy definice výběrů, funkce Zrušit změny v dokladu-doplněn dotaz zda skutečně zrušit změny, úprava dosazování splatnosti v případech nastavení zadávacího pole název
Správa  Servis-Úlohy po spuštění:  doplnění volby spustit i při ukončení D3K
Servis-Importy dat-Obraty platebních karet SHELL: odstraněno chybové hlášení „Access violation“ v případech, kdy údaj množství neobsahuje desetinné číslo
Servis-Importy dat-Import záznamů z Webdispečink: datum posledního importovaného záznamu se přebíralo bez ohledu na typ záznamu. V některých případech se jednalo o datum posledního přechodu hranic, které se dostávají do systému v reálném čase.. Data o průběhu jízdy z tabletu se však dostávají do systému až po ukončení stazky zpětně, tedy záznamy se starším datumem se dostanou do systému Webdispečink až po „datu posledního záznamu“.  Tím se stávalo, že část stazky chyběla. Upraveno.
Servis-Exporty dat-Export faktur došlých POHODAXML: doplněn export údaje SWIFT v případě, že v účtu dodavatele je IBAN
Správa-Exporty dat-EET:
– zobrazení nevyexportovaných dokladů při spuštění/ukončení programu
– zohlednění ověřovací módu odeslání tržby
– neoznačovat jako vyexportované, umožnit smazat doklad, zobrazit jiný text místo FIKu- možnost definovat provozovnu/pokladnu podle čísla pokladny v D3K ve tvaru: <výchozí hodnota v EET>|<číslo pokladny v D3K>=<hodnota v EET>|<jiné číslo pokladny v D3K>=<hodnota v EET>
– doplnění nápovědy k ovladači

04.09.002.440  (27.1. 17)

Faktury-Faktury odeslané: úprava šablony tiskového formuláře faktury

04.09.002.439  (26.1. 17)

Spedice-Objednávka-Místa nakl. a vykládky-Nahoru/Dolů: drobné úpravy v číslování pořadí Nakl/Vykl
Spedice-Dispečerská plachta: vytvořen samostatný parametr pro zobrazování nepřidělených zakázek, umožněno přesouvat zakázky původním způsobem (z panelu napravo od obrázku s rukou) i v případě zobrazených nepřidělených zakázek
Doprava-Jízdní příkaz-Platba bankovní kartou: oprava chybového hlášení „Údaj EET_PODLEHA musí být vyplněn“
Faktury-Upomínky-funkce opravit poznámku: nepovolí uložit v případě, kdy je upomínka vystavena s relativní splatností a datum splatnosti je nižší než aktuální datum, opraveno.
Výběry: v některých případech se chybně aplikuje výběr <Bez názvu>, vezme se od jiného uživatele (pokud vyberu existující uložený výběr jiného uživatele a ten pak následně upravím (překlopím tak na výběr <Bez názvu>), ten se však neaplikuje a po znovuzobrazení přes tlačítko Výběry se objeví hodnoty z původního výběru jiného uživatele)
Doprava-Náklady-Výpočet silniční daně: pokud hmotnost neodpovídá rozmezí v přiřazené sazbě SD, naplnit hodnotou nad, nikoli do (kde máme u poslední sazby SD vysoké číslo 9999, které neprojde validací v elektronickém podání)
Doprava-Záznamy o provozu vozidel-zkontrolovaný jízdní příkaz-vyúčtované cest.výdaje tj. vystaven CV doklad: umožněno zrušit kontrolu a doplnit výdaje na bankovní kartu
Spedice-Nabídky: směr přepravy z nabídky vypuštěn
Servis-Importy dat-Import ostatních nákladů DUEL-závazky: rozšířeno o možnost importovat soubory ve formátu CSV
Servis-Exporty dat-Obecný export FD: úpravy s ohledem na zálohové listy
Servis-Exporty dat-ovladač Money-export faktur přijatých: doplněny nové paramety

04.09.002.435  (9.1.17)

Doprava-Stazka-platba bankovní kartou (dtto Výběr z bankomatu): opravena chyba „Conversion error…“
Valutové pokladny-Tisk: opraven hromadný tisk dokladů tj. tisk více dokladů na jednu stránku
Spedice-Výstupy-Rentabilita spedice: např. záložka Podle dispečerů objednávek-záložka Zakázky nebo objednávky: opravena chyba access violation, pokud je zobrazen měsíční rozpis.
Sklad-Výdej ze skladu: chybně lze posunout datum vystavení výdejky až za datum vystavení příslušné vratky.
Správa-Servis-Archivace dat: optimalizace rychlosti
Správa-Servis-Exporty-export EET: doplněn parametr do nastavení ovladače: datum, od kdy se mají doklady exportovat