Home » » Stabilita při práci v síti

Stabilita při práci v síti

Logika aktualizace dat je mnohdy velmi složitá. Současně je potřeba provést změny do celé řady tabulek a to, zda lze nebo nelze v daný okamžik všechny tyto změny provést, záleží na mnoha okolnostech. Navíc je potřeba si uvědomit, že s programem může pracovat současně několik uživatelů, jejichž požadavky se mohou dostat do vzájemného konfliktu. Za těchto podmínek je zajištění integrity dat klasickými metodami velmi komplikované a nespolehlivé.
Systém Doprava 3K používá k tomuto účelu transakční zpracování. Transakcí se rozumí skupina operací mezi několika množinami dat. Celá transakce se může považovat za úspěšně provedenou až v okamžiku, kdy se dokončí všechny jednotlivé operace. Jestliže libovolná z těchto operací selže, umožní databázová transakce vrátit zpět všechny předchozí operace, takže databáze se uvede do původního stavu před započetím transakce.
Program DOPRAVA 3K je vyvinut ve vývojovém prostředí DELPHI na straně client a server je postaven na relační databázi FireBird (vychází z Open Source InterBase). Systém pracuje pod operačními systémy Windows jak na straně server, tak na straně client. Databázový server může pracovat také pod operačním systémem Linux.