Home » » Výkonnost systému

Výkonnost systému

Aplikace s architekturou typu Client/Server má oproti klasickým aplikacím celou řadu výhod. Jak již název napovídá, aplikaci C/S tvoří dvě části. Uživatel pracuje na straně client a určuje, které informace chce získat. Program jeho požadavek zformuluje do tzv. SQL dotazu a ten odešle na server (SQL server). Server dotaz zpracuje a vrátí zpět jen ta data o která je skutečně zájem. Na rozdíl od klasického zpracování, kde server dodává veškerá data a jejich výběr a řazení se provádí až na pracovní stanici, tento způsob výměny informací je mimořádně efektivní a nezatěžuje síť. Tato architektura zároveň klade menší nároky na pracovní stanice a při zvýšení výkonu serveru výrazně vzroste výkon celého systému.