Home » » Odkazy nápověd » Importy » Import SHELL

Import SHELL

Postup importu platebních karet je obdobný pro všechny jednotlivé konkrétní typy karet (ovladače). Z těchto důvodů je popis společný viz odkaz:
Klikněte zde pro popis funkcí importu platebních karet.
Každý typ importu (ovladač) se může lišit svými parametry. Význam parametrů uvádíme u každého konkrétního ovladače.

Možnosti driveru

Parametry

impcard08

Dodavatel na dokladech:
Vyberte dodavatele z Adresáře firem. Tento  dodavatel bude zapsán na XX dokladech event. faktuře došlé.
Ostatní doklady (XX):
Automaticky párovat s jízdním příkazem: definuje způsob párování XX dokladů s jízdním příkazem. Pokud je zaškrtnuto, párování se provádí automaticky s jízdními příkazy tj. k transakci na platební kartě se dohledává jízdní příkaz (klíčem pro párování je SPZ, datum, řidič, čas, v případech např. mýtných transakcí je klíčem SPZ, datum, čas).
Upozornění: pokud nebude zaškrtnut parametr Automaticky párovat s jízdním příkazem, pak párování s jízdními příkazy se nebude provádět, XX doklady se uloží do knihy ostatních dokladů bez vazby na jízdní příkaz. XX doklady se však do nákladů budou započítávat.
Záznamy s časem transakce 0:00:00 párovat bez ohledu na čas: transakce, které neobsahují čas transakce se budou párovat bez ohledu na čas
Importovat pouze záznamy spárované s jízdním příkazem:  importuje pouze doklady, které jsou spárovány s jízdními příkazy. Tento parametr umožní generovat pouze spárované XX doklady s jízdními příkazy, nespárované doklady do knihy ostatních dokladů se negenerují.
Povolit import do zkontrolovaných jízdních příkazů (automaticky zrušit kontrolu): definuje, zda do zkontrolovaných jízdních příkazů se mají či nemají párovat XX doklady. Pokud povolíte import do zkontrolovaných jízdních příkazů, pak jízdní příkazy u kterých se zrušila kontrola zůstanou po importu nezkontrolované. V menu Doprava – Jízdy – Záznamy o provozu vozidel můžete  označené jízdní příkazy hromadně zkontrolovat.
U výdajů v zahraničí započítávat do nákladů částku vč. dph:  definuje, zda se zahraniční výdaje mají do nákladů započítávat v částce včetně dph. Pokud je navoleno, pak  do základu dph se zapíše částka včetně dph, částka dph je nula.
Používat výchozí popis hlavičky: definuje obsah údaje „popis“ ve vygenerovaném XX dokladu. Pokud je navoleno, do údaje popis se zapisuje standardní text transakce (např. Transakce platební kartou SHELL), pokud není navoleno, do údaje popis se zapisuje název kontace D3K produktu.
Středisko dokladu naplnit dle dostupných informací v následujícím pořadí: definuje způsob vyplnění čísla střediska do dokladu:

  • z jízdního příkazu; kmenové středisko vozidla; zde zadané středisko
  • kmenové středisko vozidla, zde zadané středisko
  • vždy zde zadané středisko
    Středisko dokladu: vybrané středisko z číselníku středisek Doprava 3K

Faktury došlé:
Generovat faktury došlé:  definuje, zda se mají či nemají generovat faktury došlé. Transakce platební kartou mj. obsahují číslo faktury dodavatele. Pokud navolíte vytváření faktur došlých, program do knihy faktur došlých fakturu vygeneruje. Číslo faktury došlé (jedná se o interní číslo faktury došlé přidělené v rámci konvencí číslování dokladů D3K) se zapisuje do každého XX dokladu a tím je jednoznačná vazba všech XX dokladů do které faktury „patří“.
Pokud není parametr aktivní (disable), pak není možné faktury došlé generovat. Jednotlivé transakce neobsahují informaci o čísle faktury.
Středisko dokladu:  zadejte středisko faktury došlé, vazba na číselník středisek
Konstantní symbol:  zadejte konstantní symbol faktury došlé, vazba na číselník konstantních symbolů
Kontace hlavičky dokladu: zadejte kontaci, která bude uvedena v hlavičce dokladu, vazba na  účetní osnovu

Doplňování čísla SPZ
SPZ se doplňuje podle čísla platební karty. V menu Doprava-Číselníky-Platební karty je nutné zaevidovat všechny vaše platební karty Shell s vazbou na SPZ. Pokud nebude karta zaevidována, pak při importu bude SPZ zobrazena červeně a import se neprovede.