Home » » Odkazy nápověd » Adresář firem

Adresář firem

Kontrola spolehlivosti plátců DPH
Ověření čísla bankovního účtu plátce DPH
Hodnocení firem CreditCheck
Ověření DIČ pro účely DPH
Insolvence

 

Kontrola spolehlivosti plátců DPH

Informace, zda je firma spolehlivý nebo nespolehlivý plátce DPH se eviduje v Adresáři firem (funkce Přiřaz.klíčů). Firmě je přiřazen klíč těchto hodnot:
„Nespolehlivý plátce dph – ANO“
„Nespolehlivý plátce dph – NE“
„Nespolehlivý plátce dph – NENALEZENO“.

Klíč je firmě přidělován z dostupných informací webové služby Finanční správy ČR.

Aktualizace klíče je možné realizovat více způsoby:
V Adresáři firem
Funkce „Nespolehl. DPH“: provede online aktualizaci klíče aktuální firmy, současně ověří číslo bankovního účtu. V záložce Účty firmy je doplněna informace Datum posledního ověření, Datum změny a příznak, zda je účet zveřejněn.

V Automatických úlohách
V automatických úlohách viz Správa-Servis-Automatické úlohy-úloha „Adresář-informace o plátcích DPH-spolehlivost, účty plátců DPH, “  lze naplánovat automatickou aktualizaci těchto parametrů. Aktualizace bude probíhat v naplánovaném čase u všech firem v Adresáři. Interval aktualizace doporučujeme nastavit 1x denně např. v 7:00 hod. Nastavení Automatických úloh je zde.

Parametr „Kontrolovat nespolehlivost plátců DPH“
V menu Správa-Nastavení-Nastavení systému-větev Adresář  je k dispozici parametr „Kontrolovat nespolehlivost plátců DPH“.  Při vystavování dokladů kontroluje registr plátců DPH a zveřejněných účtů (týká se faktur došlých, platebních příkazů a objednávek).
Při nastaveném parametru „Kontrolovat – online stahovat z webové služby“ se hodnota klíče Nespolehlivý plátce u zvolené firmy aktualizuje automaticky a současně se ověří bankovní účet. Funkce se spouští při výběru firmy do Objednávky přepravy, Faktury došlé, Vystavení platebního příkazu.

Hodnotu parametru může nastavit každý uživatel systému podle svých potřeb takto:
Nekontrolovat:  kontrola nebude prováděna
Kontrolovat (ofline dle uložených informací):   kontrola bude prováděna podle stávajících informací v Adresáři firem
Kontrolovat (online stahovat z webové služby): kontrola bude prováděna online prostřednictvím webové služby tj. okamžitě při výběru firmy do dokladu OO, FD, PL
formadr01

Na nespolehlivého plátce je uživatel upozorňován při zadání Objednávky přepravy (pokud je omezení u tohoto klíče navoleno), zadání přijaté faktury a vystavení platebního příkazu.

 

Ověření čísla bankovního účtu plátce DPH

Čísla bankovních účtů vašich partnerů se evidují v Adresáři firem, v záložce “Účty firmy”. Informace, zda je účet zveřejněn a kdy byl zveřejněn jsou zobrazeny v gridu bankovního účtu. Aktualizace probíhá stejným způsobem jako u doplnění klíče “Nespolehlivý plátce dph” takto:

V Adresáři firem
V Automatických úlohách
Parametr „Kontrolovat nespolehlivost plátců DPH“

Pokud požadujete ověřit bankovní účet, pak použijte funkci “Ověřit účty” v Adresáři firem-záložka Účty firmy.
Na nesprávný účet je uživatel upozorňován při zadání přijaté faktury nebo při vystavení platebního příkazu.

 

Hodnocení firem CreditCheck

Semafor CreditCheck je výsledkem analýzy dat, která vyhodnocuje společnost Credit Check s.r.o. Smyslem semaforu CreditCheck je usnadnit práci a čas, který by jinak museli uživatelé zbytečně strávit manuálním prohledáváním desítek stran textů roztroušených v mnoha informačních zdrojích.
Systém CreditCheck rozlišuje tři barevné identifikátory, aktuální hodnocení se stahuje online prostřednictvím webové služby.
CC01bez upozornění, v databázi nebyly nalezeny žádné informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které by mohly (ale nemusely) mít vliv na bonitu.
CC2Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu.
CC3Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách, které zpravidla mají (ale nemusí) významný vliv na bonitu.

Semafor je v programu k dispozici:

  • v Adresáři firem
  • ve  fakturaci výkonů
  • v knize vydaných faktur

Ve fakturaci výkonů a knize vydaných faktur lze sledovat hodnotu semaforu v okamžiku, kdy byl daňový doklad vystaven a aktuální hodnotu semaforu.
Podrobnější informace hodnocení firmy jsou k dispozici v reportu CreditCheckList – funkce v Adresáři firem (placená služba firmě CreditCheck).

Možnosti aktualizace identifikátoru/semaforu:

Funkce „Ověřit CreditCheck“
funkce je k dispozici v Adresáři firem,  provede stažení aktuálního identifikátoru aktivní firmy.
Hromadný jednorázový import CreditCheck
V menu Správa – Servis – Import dat lze funkcí „Spustit import“  jednorázově aktualizovat stav identifikátoru všech  firem v Adresáři
Automatická aktualizace
Automatickou aktualizaci CreditCheck lze nastavit jako automatickou úlohu., tím zajistíte každodenní aktuální hodnotu semaforu u všech firem.
Aktualizaci doporučujeme nastavit tak, aby probíhala každý pracovní den např. v 7:00 hod. Podrobnější popis k automatickým úlohám  zde.
Aktualizace semaforu probíhá u českých i slovenských firem.

 

Ověření DIČ pro účely DPH

Chcete-li mít jistou, že firma je plátcem DPH, pak můžete využívat funkci „Ověření DIČ“.
Ověřování DIČ se provádí online systémem VIES.
Funkce „Ověření DIČ“
Po stisku funkce se provede online kontrola, výsledkem je hlášení zda DIČ je platné/neplatné.

Způsob ověřování na dokladech nastavte podle svých podmínek, menu Správa-Nastavení-Nastavení systému-Adresář-parametr „Ověření DIČ“. Význam parametru je následující:

  • Neověřovat
  • Ověřovat (pouze upozornění)
  • Ověřovat (nedovolit uložit)

Ověřování DIČ probíhá (dle nastavení výše) při výběru firmy do dokladů:

  • faktury odeslané
  • faktury došlé
  • pokladní doklady

Nastavení

Tip: Doporučujeme nové zákazníky pravidelně ověřovat a kontrolovat. Jestliže jejich registrace bude neplatná, vystavujete se povinnosti odvést DPH.

 

Získání informací o firmě z insolvenčního rejstříku

Chcete-li mít jistou, že firma není v insolvenčním řízení, pak můžete využívat funkci „Insolvence“.
Ověřování se provádí online v Insolvenčním rejstříku.
Funkce „Insolvence“
Po stisku funkce se zobrazí formulář s předvyplněnými údaji aktuální firmy.

Funkcí „Vyhledat“ spustíte online kontrolu v insolvenčním rejstříku.
Výsledkem je hlášení zda byl / nebyl nalezen záznam v Insolvenčním rejstříku.

Funkcí „Detail“ můžete zobrazit podrobný záznam z Insolvenčního rejstříku (v případě kladného nálezu).