Home » » Odkazy nápověd » Druhy kontrol řidičů

Druhy kontrol řidičů

Číselník Druhy kontrol řidičů obsahuje seznam kontrol řidičů. Kontroly se používají v číselníku Řidiči záložka Kontroly. Číselník obsahuje již přednastavené systémové kontroly, umožňuje také vytvářet vlastní uživatelské kontroly.
Číselník doporučujeme aktualizovat před zápisem číselníku Řidiči a to včetně parametru „Převzít při zapsání nového řidiče“.

Význam údajů:
kontrvoz2

Kód kód kontroly
Aktualizovat u všech navedených kontrol nově zadané hodnoty aktualizuje u této kontroly, která již u řidičů existuje
Název libovolný název kontroly
Jednotka měrná jednotka kontroly den/měsíc/rok/datum/km,mh
Norma norma v měrných jednotkách
Signalizovat s předstihem signalizace propadlé kontroly v zadaném předstihu (podle mj)
Převzít při zapsání nového řidiče definuje, zda kontrola bude automaticky přidána k novému řidiči
Převzít při zapsání nového mechanika definuje, zda kontrola bude automaticky přidána k mechanikovi v modulu Autoservis
Převzít při zapsání nového „ostatní v evid. stavu“ definuje, zda kontrola bude přidána k řidiči v kategorii ostatní v evidenčním stavu