Home » » Odkazy nápověd » Šablony pracovní doby

Šablony pracovní doby

Šablony pracovní doby se používají pro zjednodušení a urychlení zápisu pracovní doby v evidenci pracovní doby. Šablony obsahují různé definice pracovního dne.
V horní části formuláře je seznam šablon, ve spodní části formuláře je detail pracovního dne.

Šablona pracovní doby

Zde zadáváte názvy šablon.

Detail dne

Detail dne definuje přesné schema pracovního dne, typicky příchod, přestávka na oběd, odchod.
sabl

Funkcí Přidat, Opravit, Smazat můžete seznamy aktualizovat.

Poznámka:
Konkrétní šablonu lze přiřadit k řidiči, pracovní dobu můžete zadávat hromadně na více dnů.