Home » » Odkazy nápověd » Importy » Import čerpání FUEL

Import čerpání FUEL

Postup importu čerpání je obdobný pro všechny jednotlivé konkrétní typy karet (ovladače). Z těchto důvodů je popis společný viz odkaz:
Klikněte zde pro popis funkcí importu platebních karet.
Každý typ importu (ovladač) se může lišit svými parametry. Význam parametrů uvádíme u každého konkrétního ovladače.

Možnosti driveru

Funkce Možnosti driveru umožňuje definovat další parametry importu. U každého ovladače čerpání phm mohou být různé záložky.
imp_cerp3

Číselník produktů nepřiřazené produkty přiřaďte k odpovídajícím druhům nákladů v D3K (obvykle tankování)
Parametry imp_cerp4

  • Automaticky párovat s jízdním příkazem:  parametr definuje, zda se vygenerovaný doklad čerpání má či nemá automaticky přiřazovat k jízdnímu příkazu
  • Záznamy s časem transakce 0:00:00 párovat bez ohledu na čas:   transakce u nichž na vstupu není vyplněn čas se budou párovat bez ohledu na čas (SPZ, datum)
  • Importovat pouze záznamy spárované s jízdním příkazem:  naimportují se pouze doklady, které se s jízdními příkazy spárují, nespárované se nenaimportují
  • Povolit import do zkontrolovaných jízdních příkazů (automaticky zrušit kontrolu):  parametr definuje, zda se má či nemá povolit přiřadit doklad k zkontrolovanému jízdnímu příkazu, pokud ano, pak se zruší kontrola, jízdní příkaz po importu bude nezkontrolován
  • Importovat i záznamy s nevyplněnou SPZ: při této volbě se budou generovat také doklady, které nebudou mít vyplněnou SPZ (bude započítáváno do nákladů celé firmy)

Středisko dokladu naplnit dle dostupných informací v následujícím pořadí:
Z jízdního příkazu, kmenové středisko vozidla, zde zadané středisko: středisko dokladu bude doplněno v uvedeném pořadí
Kmenové středisko vozidla, zde zadané středisko: středisko dokladu bude doplněno v tomto uvedeném pořadí
Vždy zde zadané středisko: středisko dokladu bude vždy doplněno tímto předvyplněným střediskem