Home » » Odkazy nápověd » Importy » Import mýtných poplatků Czech Toll

Import mýtných poplatků Czech Toll

Postup importu mýtných poplatků je obdobný pro všechny jednotlivé konkrétní typy karet (ovladače). Společný popis pro všechny typy karet naleznete zde:
Klikněte zde pro popis funkcí importu mýtných poplatků.
Každý typ importu (ovladač) se může lišit svými parametry. Význam parametrů uvádíme u každého konkrétního ovladače.

Možnosti driveru

mctoll

Význam parametrů:

Dodavatel na dokladech vyberte dodavatele z Adresáře firem, který bude uveden na vygenerovaných XX dokladech
Automaticky párovat s jízdním příkazem parametr definuje, zda se obraty mýtných poplatků mají párovat k jízdním příkazům, párování probíhá podle SPZ, data a času, pokud ke spárování nedojde, obrat nebude k jízdnímu příkazu připárován, obrat lze dodatečně k jízdnímu příkazu připárovat/přiřadit ručně
Importovat pouze záznamy spárované s jízdním příkazem parametr definuje, zda se mají importovat pouze spárované mýtné obraty s jízdními příkazy, nespárované se nenaimportují
Povolit import do zkontrolovaných jízdních příkazů (automaticky zrušit kontrolu) parametr definuje, zda se mají párovat mýtné obraty k jízdním příkazům, které jsou již zkontrolované tj. automaticky zrušit kontrolu a připárovat, jízdní příkaz u kterého byla kontrola zrušena zůstane po importu nezkontrolován, doporučujeme dodatečně zkontrolovat
Z jízdního příkazu, kmenové středisko vozidla, zde zadané středisko parametr definuje způsob doplnění střediska do vygenerovaného XX dokladu a to v pořadí: z jízdního příkazu-z kmenového střediska dokladu-zde ručně zadané z číselníku středisek
Kmenové středisko vozidla, zde zadané středisko při této volbě bude středisko do XX dokladu doplněno v pořadí: kmenové středisko vozidla-zde ručně zadané z číselníku středisek
Vždy zde zadané při této volbě bude středisko do XX dokladu doplněno touto hodnotou tj. ručně zadané z číselníku středisek
Kontace mýtného parametr definuje druh kontace, který bude použit při generování XX dokladů, doporučujeme pečlivě zvážit pod jakým druhem kontace bude mýtné načítáno, případně vytvořit svoji vlastní kontaci (syntetika BV)
Pro každý úsek samostatný doklad (doklad bude mít vždy jednu položku) každá mýtná transakce bude na samostatném dokladu, upozornění: při této volbě import vytvoří nejvíce dokladů
Za každý den samostatný doklad (položky odpovídají úsekům v daném dni) na každý den bude vygenerován jeden XX doklad, který bude obsahovat všechny úseky (transakce) tohoto dne
Ukládat mýtné úseky v souhrnu (doklad bude mít jednu položku zahrnující součet úseků za den) na každý den bude vygenerován jeden XX doklad, který bude obsahovat jednu položku, která vznikne součtem položek za tento den