Home » » Odkazy nápověd » Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů

Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů

Agenda Kontroly a hromadné změny jízdních příkazů slouží pro kontroly zadaných dokladů jízdních příkazů a zároveň pro realizaci korekcí a hromadných změn.

Zvolte výběrové podmínky:
kst1

Návaznost tachografů

Záložka Návaznost tachografů provádí kontrolu návaznosti tachografu v jízdních příkazech za zvolené období. Vždy musí platit pravidlo:
počáteční stav tachografu+ujeté km=konečný stav tachografu,
počáteční stav tachografu následující jízdy musí být roven konečnému stavu tachografu předchozí jízdy
Pokud toto pravidlo neplatí, je řádek zobrazen červeně a znamená to, že  stav tachografu nenavazuje. V tomto případě je nutné opravit (funkce Opravit) ručně stav tachografu nebo ujeté kilometry tak, aby pravidlo bylo dodrženo.

Může nastat situace, kdy jízdní příkaz k opravě není na obrazovce zobrazen (je v nezobrazeném období), v tomto případě proveďte změnu výběrových podmínek tak, aby „problémový“ jízdní příkaz byl na obrazovce k dispozici pro funkci Opravit.

Základní podmínky:

 • kontrola probíhá pouze u dokladů, které splňují zadané výběrové podmínky tj. Období od do ev. Vozidlo
 • červeně označené řádky upozorňují na problémové doklady
 • pokud požadujete opravit zkontrolovaný jízdní příkaz, musíte zrušit kontrolu, viz funkce Otevřít, poté můžete jízdní příkaz znovu zkontrolovat

Funkce:

Otevřít otevře doklad jízdního příkazu a umožňuje provést změny
Tisk obecná funkce Tisk

 

Návaznost stavu nádrží

Záložka Návaznost stavu nádrží provádí kontrolu návaznosti stavu nádrží v jízdních příkazech za zvolené období (musí navazovat stav nádrže počátek-konec-počátek atd.)
U vozidla jsou zobrazeny všechny nádrže.
Vždy musí platit pravidlo:
počáteční stav nádrže+čerpání-spotřeba=konečný stav nádrže,
počáteční stav nádrže následující jízdy musí být roven konečnému stavu nádrže předchozí jízdy
Pokud toto pravidlo neplatí, je řádek zobrazen červeně a znamená to, že  stav nádrže nenavazuje. V tomto případě je nutné opravit (funkce Opravit nebo Srovnat stavy) ručně stav nádrže nebo čerpání tak, aby pravidlo bylo dodrženo.

Může nastat situace, kdy jízdní příkaz k opravě není na obrazovce zobrazen (je v nezobrazeném období), v tomto případě proveďte změnu výběrových podmínek tak, aby první „problémový“ jízdní příkaz byl na obrazovce k dispozici pro funkci Opravit nebo Srovnat stavy.

Základní podmínky:

 • cena v zadané měně je za jeden litr vč. dph
 • druh pohonné hmoty musí být vyplněn viz funkce „Doplnit ceny“
 • pokud jsou ve vybraných jízdních příkazech některé doklady zkontrolovány, pak program na tuto skutečnost upozorní a nabídne automatické zrušení kontroly
 • po přecenění se neprovede změna stavu jízdního příkazu na „zkontrolováno“
 • přecenění proběhne pouze u dokladů, které splňují zadané výběrové podmínky tj. počáteční výběr Období od do, vozidlo a upřesňující podmínky ve funkci „Doplnit ceny“

Funkce:

Otevřít otevře doklad jízdního příkazu a umožňuje provést změny
Doplnit ceny/l hromadné doplnění ceny čerpání phm,
funkce se používá v případech, kdy je čerpání phm na jízdních příkazech zadáváno pouze v litrech bez ceny a nebo je nutné z různých důvodů cenu čerpání hromadně přecenit
doplnění ceny čerpání probíhá podle zadaných výběrových podmínek a vyberou se pouze doklady např. dle způsobu nákupu nebo pouze konkrétního druhu karty a pod. v rámci zvoleného časového období a vozidlo
khrzm1
Srovnat stavy hromadné srovnání stavů nádrží,
provede srovnání stavů u všech označených „problémových“ dokladů
Tisk obecná funkce Tisk

Doporučení:
Návaznost tachografů a nádrží doporučujeme provádět pravidelně např. měsíčně po zpracování všech měsíčních dat.

 

Hromadná korekce stravného zadaným %

Záložka Hromadná korekce stravného umožňuje provádět hromadné korekce vypočteného stravného na vybraných jízdních příkazech.
Vyberte období, případně řidiče a zvolte, zda do výběru požadujete zahrnout také zkontrolované jízdní příkazy.
Zobrazí se seznam jízdních příkazů, ve spodní části formuláře „Stravné“ je k dispozici seznam vypočteného stravného aktuálního jízdního příkazu.

Základní podmínky:

 • korekce je jednorázové procentuální navýšení nebo ponížení vypočtených cestovních náhrad
 • hromadná korekce probíhá u vybraných nezkontrolovaných jízdních příkazů
 • údaj „Přiznáno“ v záložce Stravné jízdního příkazu obsahuje nárok na stravné+kapesné
 • korekce (navýšení/ponížení) se aplikuje na hodnotu údaje „Přiznáno“
 • po provedené korekci se neprovede změna stavu jízdního příkazu na „zkontrolováno“
 • korekce nehlídají/nekontrolují zákonné nároky na cestovní náhrady

Funkce:

Provést kor. provede hromadnou korekci, hodnota korekce se zadává v procentech, + navýšení nebo – ponížení
khrzm2
Zrušit kontr. str. zruší kontrolu u zkontrolovaných jízdních příkazů