Home » » Odkazy nápověd » Opravy vozidel

Opravy vozidel

Agenda Opravy vozidel slouží pro pro zápis nákladů na vozidla, pro zápis objednávek na opravy a pro evidenci zadávaných dokladů. Náklady na opravy se započítávají do výsledných kalkulací nákladovosti autodopravy. Náklady na opravy patří mezi jednu ze tří skupin nákladů autodopravy, jedná se o tyto skupiny:

  1. přímé náklady související s jízdou (phm, cestovní výdaje, stravné, mzdy)
  2. opravy vozidel (náklady na opravy vlastní i cizí)
  3. pravidelné platby (více zde)

Mezi náklady na opravy zadávané v této agendě patří:

  • náklady na materiál (náhradní díly, oleje, pneumatiky, spotřební materiál, plnění pojišťoven, …)
  • náklady na práci (práce, mzda, …)

Po vstupu do agendy se zobrazí seznam již zadaných dokladů (OV).
K dispozici jsou funkce:

Zapsat nový zápis nákladů na opravy vozidla, formulář viz níže
Objednávka zápis objednávky na opravu vozidla, používá se pro objednání opravy vozidla v externím servisu, objednávka může být párována s fakturou došlou
Opravit oprava aktuálního dokladu
Smazat smazání aktuálního dokladu
Výběry, Tisk obecná funkce Výběry
obecná funkce Tisk

Formulář opravy vozidla:
ov1

Některé údaje formuláře:

Vozidlo spz vozidla
Cizí servis vlastní nebo cizí servis, v případě cizího servisu lze zadat dodavatele, v kalkulacích nákladů bude vlastní i cizí servis oddělen
Pojistná událost příznak zda se jedná o pojistnou událost, která může být připárována k pojistné události v modulu Pojistné události
Ext číslo externí číslo opravy např. číslo faktury přijaté nebo jiné evidenční číslo
Oprava (skut) datum opravy od / do
Stav tachometru stav tachometru v době opravy
Příznak celodenní oprava používá se ke zjištění počtu dnů vozidla v provozu/opravě ve výstupu „Statistický výkaz“
Materiál zde můžete zadat hodnotu (bez dph) materiálu podle druhu, materiál může být zadán mimo sklad nebo výdejkou ze skladu (viz funkce níže)
Práce zde můžete zadat práci včetně mzdových nákladů
Poznámka libovolná poznámka např. podrobnější informace o opravě
Popis závad specifikace závad pro servis
Funkce Kontroly (viz pravá část formuláře) zobrazí kontroly vozidel viz číselník Vozidla, záložka Kontroly

Další funkce
Přidat ze skladu (ad1): funkci použijte v případech, kdy požadujete vydat náhradní díl ze skladové evidence modulu Sklad, vznikne výdejka ze skladu, do nákladů na vozidlo bude započtena nákupní cena vydaného dílu, stav skladu bude ponížen a vydané množství
Připojit existující (ad2): umožní připojit existující výdejku

Způsob výdeje ze skladu ovlivňuje nastavení parametru v Nastavení systému, „Způsob výdeje materiálu na opravy“, hodnoty jsou:

  1. Při zápisu opravy automaticky vytvořit na skladě výdejku
  2. Při zápisu opravy vybrat z existujících výdejek

Poznámka:
Doklad o opravě vozidla (OV) může také vzniknout během zápisu faktury přijaté. Typickým příkladem je přijatá faktura za opravu vozidla z externího servisu. Fakturu zapíšete do knihy došlých faktur modulu Doprava a během zápisu řádku faktury zapíšete nákladový OV doklad (funkce Nový doklad). Nákladový OV doklad (obsahuje číslo FD) bude evidován v této agendě, faktura přijatá v knize došlých faktur.