Home » » Odkazy nápověd » Pravidelné platby a režie

Pravidelné platby a režie

Agenda Pravidelné platby a režie umožňuje zadávat náklady na pravidelné platby. Náklady se pak započítávají do výsledných kalkulací nákladovosti autodopravy. Pravidelné platby patří mezi jednu skupinu z celkových tří skupin nákladů autodopravy, které se započítávají do celkových nákladů. Jedná se o tyto skupiny nákladů:

 1. přímé náklady související s jízdou (phm, cestovní výdaje, stravné, mzdy)
 2. opravy vozidel (náklady na opravy vlastní i cizí)
 3. pravidelné platby

Mezi náklady na pravidelné platby patří:

 • zákonné pojištění
 • havarijní pojištění
 • silniční daň
 • leasing
 • odpisy
 • nájemné
 • provozní režie
 • a další režijní náklady

Po vstupu do agendy se zobrazí seznam pravidelných plateb. V horní části formuláře jsou jednotlivé druhy plateb, ve spodní části formuláře je zobrazena historie sazeb aktuální platby.
prplt1

 

Význam údajů:

SPZ SPZ vozidla ke ke které platba patří, pokud SPZ nevyplníte, pak platba bude platit pro celou firmu
Přetahovat na vozidla pouze v případě nevyplněné SPZ, pokud zaškrtnete, pak se částka bude rozpočítávat na všechna vozidla, která mají naveden koeficient druhu platby „XX-% z režií a plateb firmy“
Druh platby kód druhu a název platby z číselníku
Perioda perioda platby měsíčně/čtvrtletně/půlročně/ročně, např. při měsíční periodě budou zadané náklady počítány každý měsíc po dobu platnosti platby
Doklad evidenční číslo dokladu platby
Platí se od datum platnosti platby OD
Platí se do datum platnosti platby DO, zadaná platba je do nákladů započítávána v intervalu platnosti OD-DO
Částka částka v měně
Měna měna platby

Upozornění: náklady na pravidelné platby jsou rozpočítávány lineárně podle zvoleného intervalu výpočtu nákladovosti, např. kalkulace za 10 dnů započítává náklady na pravidelné platby ve výši nákladů deseti dnů

Některé platby mohou obsahovat jiné údaje např.
XX-% z režií a plateb firmy:
zadává se koeficient, který určuje „váhu“ vozidla při rozpočítávání provozních režií tj. plateb, které se mají přetahovat na vozidla. Koeficient vyjadřuje vztah mezi vozidly.
Příklad 1: koeficient u vozidla „A“ je 1, koeficient u vozidla „B“ je 2. Na vozidlo „B“ budou náklady započítávány ve výši dvojnásobku vozidla „A“.
Příklad 2: v pravidelných platbách je navedena položka bez SPZ s parametrem „Přetahovat na vozidla“, jestliže všechna vozidla budou mít naveden koeficient 1, pak do nákladů každé SPZ bude započtena hodnota nákladů ve výši 1/N kde N je počet vozidel. Pokud jedno vozidlo vyřadíte, pak automaticky platí 1/N-1 resp N+, kde N+1 v případě zaevidování nového vozidla s koeficientem 1.

SD-silniční daň:
Správné nastavení parametrů silniční daně zajistí správné náklady a správné podklady pro přiznání k dani silniční. Důležité parametry jsou:
datum první registrace vozidla: doplňte dle technického průkazu
zahrnout do přiznání: zaškrtněte, pokud má být započítáváno do přiznání
silniční daň (historie sazeb): vyberte sazbu silniční daně pro vozidlo
Způsob výpočtu (historie sazeb): zvolte způsob výpočtu resp. odkaz na platný zákon
Po zadání parametrů můžete v historii sazeb zkontrolovat roční sazby se zohledněním slev. Historie sazeb obsahuje současné i budoucí sazby silniční daně včetně procenta slevy.

LS-leasing
Náklady na leasing můžete zadat od začátku platnosti až po jeho ukončení. V tomto období pak budou náklady rozpočítávány.
Údaje „Společnost“, „Celkem“, „Úrok“ mají evidenční charakter a využívají se v tiskové sestavě „přehled leasingových smluv“ viz funkce Tisk.

Význam funkcí:

Přidat přidá nový druh platby, viz význam údajů
Hromadně přidat umožní hromadně přidat druh platby vybraným vozidlům,
v údaji SPZ označte vozidla, ke kterým platbu požadujete přidat, zadejte parametry platby, potvrzením parametrů platby se platba vygeneruje ke všem označeným vozidlům
Opravit aktualizace údajů platby
upozornění: u silniční daně zde můžete měnit datum první registrace
Smazat smazání platby, pokud je to možné
Zobrazit součty zobrazuje roční součty plateb, z důvodu rychlosti zobrazení je možné součty vypnout
Označit označení pro hromadné ukončení platnosti
Hromadně ukončit hromadně ukončí označené položky zadaným datem
Výběry,Tisk obecné funkce Výběry, Tisk