Home » » Odkazy nápověd » Definice stravného

Definice stravného

Číselník Definice stravného obsahuje zákonné sazby tuzemského i zahraničního stravného pro aktuální rok. Sazby jsou každoročně aktualizovány roční aktualizací systému.
Sazby se používají pro výpočet cestovních náhrad v jízdních příkazech.
Cestovní náhrady jsou jednou z nákladových položek při výpočtu kalkulací nákladovosti.

Parametr „Zobrazovat v nabídkách“, funkce „Nezobrazovat“
Určuje, zda stát bude nabízen v nabídkách, např. při výběru státu překročení hranic v jízdním příkazu. Státy, které nemají parametr zaškrtnutý se nebudou nabízet.

Funkce „Tuzemské stravné“
Tuzemské stravné obsahuje sazby pro aktuální rok, pokud hodnoty požadujete aktualizovat, pak doplňte.

sazmzd8

 

 
Poznámka 1:
Zákonné sazby cestovních náhrad mohou být sníženy až o 25% (stav v roce 2020), více zde.
Poznámka 2:
Vypočtené cestovní náhrady mohou být navyšovány o tzv. kapesné (v roce 2020: 0 – 40%), více zde.