Home » » Odkazy nápověd » Výpočet splátek silniční daně

Výpočet splátek silniční daně

Agenda Výpočet splátek silniční daně slouží pro sestavení přiznání k dani silniční a také pro přehled o splátkách a nákladech na silniční daň.
Parametry vozidla pro silniční daň se definují v číselníku Vozidla resp. Pravidelné platby a režie, položka SD-silniční daň (zde je mj. parametr určující, zda vozidlo bude/nebude započteno do přiznání).
Než začnete přiznání vytvářet, doporučujeme v záložce „Elektronické přiznání / Parametry pro tisk přiznání“ jednotlivé parametry pečlivě zkontrolovat a doplnit.

Výsledkem této agendy může být tištěný formulář Přiznání k dani silniční nebo elektronický výstup XML soubor pro finanční správu.

sild1

Záložka Výpočet splátek

Potvrzením roku výpočtu zobrazíte položkově vypočtenou silniční daň u vozidel. Ve spodní části formuláře jsou celkové součty za firmu po čtvrtletích.
Funkce:

Opravit umožňuje opravit/doplnit zaplacenou zálohu, zálohy se implicitně nabízí podle výpočtu sil. daně
Výběry obecné Výběry, např. pouze vozidla s parametrem počítat silniční daň
Tisk tisk formuláře přiznání
Uzavřít období uzavře období, příště již nelze hodnoty měnit
Zrušit uzavření období zrušení uzavřeného období, hodnoty lze opětovně měnit
 Záložka Elektronické přiznání / Parametry pro tisk přiznání

Záložka obsahuje parametry pro tisk a elektronické přiznání. Všechny parametry doporučujeme pečlivě zkontrolovat a zaktualizovat. Parametry jsou důležité pro tisk formuláře a také pro vytvoření elektronické verze souboru XML.
Funkce:

Vytvořit vytvoří výstupní XML soubor do cesty podle parametru „Soubor s výstupem“, funkci použijte až po zkontrolování a doplnění všech parametrů viz upozornění níže
Přejít na web MFČR zobrazí webovou stránku MFČR pro načtení XML souboru, slouží pro kontrolu výstupního souboru v aplikaci EPO MFČR (kontrolu doporučujeme vždy!)
Otevřít výstupní soubor otevře, zobrazí výstupní XML soubor v prohlížeči
Firemní údaje zobrazí vaše firemní údaje v nastavení systému pro editaci

Upozornění: před odevzdáním přiznání k silniční dani doporučujeme provést zkušební/testovací export do XML souboru. XML soubor načtěte do aplikace EPO MFČR (viz zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces) a ověřte správnost vyplněných údajů. Pokud v něm budou jakékoliv chyby, opravte je ve vašich datech, zopakujte vytvoření XML souboru a znovu soubor ověřte.
Tento postup opakujte tak dlouho až bude výsledný soubor bez chyb!