Home » » Odkazy nápověd » Kniha interních dokladů

Kniha interních dokladů

Agenda Kniha interních dokladů obsahuje přehled všech interních dokladů (ID). Interní doklady jsou doklady, které v systému vznikají jako:

  • útraty řidičů v hotovosti zadané na jízdních příkazech
  • vypočtené stravné na zkontrolovaných jízdních příkazech
  • interní doklady vzniklé pro bezhotovostní proplacení vyúčtování pracovní cesty
  • poskytnuté zálohy na cestovní výdaje převodem na účet řidiče
  • ručně zadané doklady v knize interních dokladů

Význam funkcí:

Přidat umožní přidat nový interní doklad, viz formulář níže
Přidat zálohu umožní přidat zálohu řidiči, viz také Řidiči
Otevřít umožní opravit aktuální interní doklad
Smazat smaže aktuální interní doklad, pokud je doklad přiřazen k jinému dokladu (jízdní příkaz, CV doklad o vyúčtování), pak doklad smazat nelze a je nutné smazat prvotní doklad
Výběry obecná funkce Výběry
Tisk obecná funkce Tisk

Formulář interního dokladu
id1

Význam některých údajů formuláře interního dokladu:

Dodavatel vazba na Adresář firem
Mimo jízdní příkaz zaškrtnuto: doklad nebude možné párovat s jízdním příkazem
nezaškrtnuto: doklad je možné dodatečně párovat s jízdním příkazem, funkce „Připojit existující“ v jízdním příkazu
Popis libovolný text
Ext. číslo externí číslo dokladu
Kontace kontace hlavičky dokladu, vazba na účetní osnovu, kontací definujete na jaký druh budou náklady započítávány
Datum výdeje datum dokladu
Země země, kde byla útrata realizována
Řidič řidič, který útratu realizoval, vazba na číselník Řidiči
pokud nebude vyplněn, pak útrata nebude k řidiči přiřazena
Vozidlo vozidlo k jehož tíži budou náklady dokladu započítávány, vazba na číselník Vozidla
pokud nebude vyplněno, pak náklady dokladu budou započítávány do nákladů celé firmy
Měna  měna dokladu
Datum, kurz datum kurzu v případě cizí měny,
pokud kurz není vyplněn, pak se automaticky přebírá z kurzovního lístku
pokud je vyplněn, přebírá se tento „ruční“ kurz

Jeden doklad může obsahovat více řádků s různými kontacemi.