Home » » Odkazy nápověd » Kniha ostatních dokladů

Kniha ostatních dokladů

Agenda Kniha ostatních dokladů obsahuje přehled všech ostatních dokladů (XX). Ostatní doklady jsou doklady, které v systému vznikají jako:

  • bezhotovostní útraty řidičů zadané ručně na jízdních příkazech
  • importy nákladů generované automaticky např. mýtné poplatky, tankování pohonných hmot (obecně transakce platebními kartami)
  • nákladové doklady zadávané během zápisu faktury došlé např. náklady na opravy vozidel, náklady na trajekty
  • ručně zadané doklady v knize ostatních dokladů např. různé náklady event. výnosy

Význam funkcí:

Přidat na fakturu umožní přidat nový ostatní doklad placený fakturou,
doklad bude možné dodatečně párovat k faktuře přijaté,
význam údajů formuláře viz níže
Přidat na kartu umožní přidat ostatní doklad placený platební kartou
Otevřít umožní opravit aktuální ostatní doklad
Kopírovat umožní zkopírovat aktuální ostatní doklad, formulář se předvyplní údaji aktuálního formuláře
Smazat umožní smazat aktivní doklad nebo označené doklady, funkce je aktivní pouze v případě dokladu bez vazby na jiný doklad
Výběry obecná funkce Výběry
Tisk obecná funkce Tisk
Označit umožní opravit aktuální ostatní doklad
Označit vše umožní zkopírovat aktuální ostatní doklad, formulář se předvyplní údaji aktuálního formuláře
Odznačit vše umožní smazat aktivní doklad nebo označené doklady, funkce je aktivní pouze v případě dokladu bez vazby na jiný doklad

Formulář XX dokladu
xx1

Význam některých údajů formuláře

Dodavatel vazba na Adresář firem
Mimo jízdní příkaz zaškrtnuto: doklad nebude možné párovat s jízdním příkazem
nezaškrtnuto: doklad je možné dodatečně párovat s jízdním příkazem, funkce „Připojit existující“ v jízdním příkazu
Bez faktury došlé doklad bude/nebude dodatečně párován s fakturou došlou
Datum výdeje datum dokladu
Země země, kde byla útrata realizována
Řidič řidič, který útratu realizoval, vazba na číselník Řidiči
pokud nebude vyplněn, pak útrata nebude k řidiči přiřazena
Vozidlo vozidlo k jehož tíži budou náklady dokladu započítávány, vazba na číselník Vozidla
pokud nebude vyplněno, pak náklady dokladu budou započítávány do nákladů celé firmy
Měna  měna dokladu
Datum, kurz datum kurzu v případě cizí měny,
pokud kurz není vyplněn, pak se automaticky přebírá z kurzovního lístku
pokud je vyplněn, přebírá se tento „ruční“ kurz
Popis libovolný text
Ext. číslo externí číslo dokladu
Druh karty,
Číslo karty
druh a číslo platební karty (pouze při variantě „Přidat na kartu“)

Jeden doklad může obsahovat více řádků s různými kontacemi.