Home » » Odkazy nápověd » Platební karty

Platební karty

Agenda Platební karty umožňuje přidávat, opravovat, mazat platební karty a umožňuje platební karty prohlížet.
Platební karty se používají:

  • při zadání útrat řidičů v jízdních příkazech, „na kartu“
  • při  zadání nového XX dokladu v knize ostatních dokladů, „přidat na kartu“
  • pro identifikaci vozidel v importech tankování a mýtných poplatků

Platební karty mohou být různých druhů s různou identifikací. V horní části formuláře „Platební karty“ je seznam platebních karet podle druhů, ve spodní části formuláře „Identifikace karty“ je seznam identifikací aktuální karty.

Funkce horní části formuláře „Platební karty“:

Přidat druh přidá nový druh karty, např. EuroWag, Shell, CCS, Agip, …
Přidat kartu přidá novou platební kartu aktuálního druhu
plk1
Číslo: číslo platební karty
Pin: pin karty pro evidenční účely
Platí od: platnost karty od data a hodiny
Platnost do: datum do kdy je karta platná
na vozidlo-vazba na číselník Vozidla
na řidiče-vazba na číselník Řidiči
universální-vyplní se jméno držitele
na partnera-vyplní se partner s vazbou na Adresář firem a SPZ vozidla partnera, používá se např. v případech tankování smluvních partnerů z vašich karet nebo vaší čerpací stanice
Opravit umožňuje opravit údaje aktuálního záznamu
Smazat umožňuje smazat aktuální záznam
Tisk obecná funkce Tisk
Výběry obecná funkce Výběry

Identifikace karty
Platební karta může v průběhu platnosti měnit svoji identifikaci. Např. může být v držení jednoho řidiče a pak jiného řidiče, totéž v případě SPZ. Nebo karta může být na řidiče a později dojde ke změně a bude „na vozidlo“.
V těchto případech bude karta obsahovat více záznamů této části formuláře, každý záznam bude časově odlišen údajem “ Platí od“.

Funkce dolní části formuláře „Identifikace karty“

Přidat nová identifikace karty
plk2
Opravit umožňuje opravit údaje identifikace karty
Smazat umožňuje smazat aktuální identifikaci karty