Home » » Odkazy nápověd » Evidence pracovní doby

Evidence pracovní doby

Agenda Evidence pracovní doby se používá pro zadávání pracovní doby zaměstnancům a pro tisky výkazů pracovní doby.
Před zapisováním pracovní doby ověřte, zda zaměstnanec má vyplněnu pracovní dobu,  délku v hodinách (údaje „Pracovní doba od“, „délka h“ ) viz Řidiči a také nárok na dovolenou viz řidiči-záložka Dovolená nárok.

Dny v měsíci

evdoby1
V horní části formuláře „Dny v měsíci“ je vybraný zaměstnanec a zvolené období včetně měsíčního kalendáře s barevným vyznačením víkendů (žlutě) a svátků (červeně). Kalendář je každoročně aktualizován.

Detail dne

Ve spodní části formuláře je Detail aktuálního dne resp. časový rozpis dne tj. příchod, odchod, důvod nepřítomnosti a pod.

Funkce záložky Dny v měsíci:

Opravit umožňuje změnit kód dne na hodnotu:
Pracovní den/Víkend/Svátek/Nemoc
Proplatit přesčas pokud v aktuálním měsíci vzniká nárok na přesčas,
pak touto funkcí můžete nárok na přesčas proplatit nebo převést do následujícího měsíce
evdoby2
Výběry obecná funkce Výběry
Tisk obecná funkce Tisk
Označit označí aktuální záznam pro funkce „Vlož nemoc“, „Vlož dovolenou“, „Použít šablonu“
Odznačit vše hromadně odznačí označené záznamy
Vlož nemoc vloží nemoc u označených záznamů
Vlož dovolenou vloží dovolenou u označených záznamů
Použít šablonu použije aktuální šablonu dne pro označené záznamy tj. vygeneruje schema dne podle šablony u označených záznamů

Funkce záložky Detail dne:

Přidat přidá nový druh (vazba na číselník Sazby pro mzdy) aktuálního dne v časovém rozmezí od-do
Opravit umožní editovat aktuální den
Smazat smaže aktuální druh aktuálního dne
Vlož dovolenou vloží dovolenou na aktuální den
Aktualizovat sazbu aktualizuje mzdovou sazbu z číselníku Sazby pro mzdy
Uložit jako šablonu zadaný rozpis dne můžete uložit jako novou šablonu a použít ji pro příští zápis
Použít šablonu rozpis dne se vygeneruje podle aktuální šablony
evdoby3

Význam sloupců gridu záložky Dny v měsíci:

Fond pracovní doby délka pracovní doby zaměstnance v hodinách, zadává se v číselníku Řidiči, údaj „Pracovní doba od“, „délka (h)“
Saldo zbývající nebo přebývající počet hodin aktuálního dne vůči fondu jednoho pracovního dne
Saldo (celkem) kumulativní počet hodin fondu pracovní doby aktuálního dne od začátku měsíce
Dovolená počet hodin dovolené aktuálního dne,
1 den=denní fond pracovní doby
Doba řízení počet hodin jízdy aktuálního dne, převezme se z dokladu jízdního příkazu
Jiná práce pracovní doba v hodinách mimo jízdní příkaz, obvykle ručně zadaná v detailu dne
Celkem práce celkový počet hodin práce aktuálního dne,
součet doba řízení+jiná práce
Prac. pohotovost počet hodin pracovní pohotovosti aktuálního dne,
druh PP-pracovní pohotovost
Lékař počet hodin u lékaře aktuálního dne,
druh VL-Návštěva lékaře
Nemoc počet hodin nemoci aktuálního dne,
druh N-Nemoc, pokud nemoc zadáte v horní části formuláře Dny v měsíci, pak platí pro celý den
evdoby4
Povinné přestávky počet hodin povinných přestávek aktuálního dne,
druh S5-Povinná přestávka
Bezpečnostní přestávky počet hodin bezpečnostních přestávek akt. dne,
druh S4-Bezpečnostní přestávka, zadává se na dokladu jízdního příkazu
Pracovní doba celkový počet hodin pracovní doby akt. dne
Svátek počet hodin svátku, druh S-svátek, státem vyhlášené svátky jsou v kalendáři označeny červeně
Odpočinek počet hodin odpočinku akt. dne, rozdíl 24-pracovní doba-přestávky-jiné další druhy v detailu dne
Přestávky počet hodin přestávek akt. dne z jízdního příkazu,
druh S4-Bezpečnostní přestávka a
druh SP-Soukromý prostoj
Odpočinek (S6) počet hodin odpočinku akt. dne z jízdního příkazu,
druh S6-Odpočinek
Začátek pr. doby čas začátku pracovní doby akt. dne
Konec pr. doby čas konce pracovní doby akt. dne
Noc čas OD-Do práce v noci
Fond náhradního volna (za svátek) celkem odpracované hodiny ve svátek, mají nastaven parametr viz obrázek:
evdoby5
Vybrané náhradní volno (za svátek)  počet vyčerpaných hodin za svátek
Neplacené volno počet hodin neplaceného volna akt. dne,
druh VN-Neplacené volno
evdoby6 Funkce pro posun po zaměstnancích aktuálního měsíce:
na začátek seznamu, o jednoho zaměstnance zpět, o jednoho zam. dopředu, na konec seznamu