Home » » Odkazy nápověd » Prémiové listy

Prémiové listy

Agenda Prémiové listy se využívá pro výpočet prémiových složek mezd řidičů. Prémiové listy vznikají generováním za definované období (typicky měsíc). Po uzavření prémiového listu jsou mzdy započítávány do mezd řidičů a celkových nákladů.
Prémie řidičů jsou součástí celkových mezd řidičů. Celkové mzdy resp. podklady pro mzdy řidičů jsou počítány kombinací tří složek:

  1. fixní mzda z číselníku řidiči, záložka Fixní plat
  2. výkonová složka mzdy, viz Sazby pro mzdy
  3. prémiové ukazatele

Z těchto tří položek se pak počítají celkové hrubé mzdy řidičů. Pokud do nákladů požadujete zohlednit celkové náklady mezd (superhrubá mzda), pak v Nastavení systému zadejte hodnotu odvodů v procentech za zaměstnavatele (v roce 2020: 33,8).
Parametr: „Mzdové náklady navýšit o:“.
pruk6

Po vstupu do agendy se zobrazí seznam řidiči v evidenčním stavu, ve spodní části formuláře jsou již vygenerované prémiové listy (zkráceně PL) aktuálního řidiče.

Funkce:

pruk1 funkce
Vygenerovat vygeneruje prémiové listy k označeným řidičům za zvolené měsíční (doporučujeme) období, po vygenerování je prémiový list neuzavřený a prozatím se nezapočítává do mezd a nákladů
pruk2
Označit označí řidiče pro vygenerování PL
Označit vše označí všechny řidiče
Odznačit vše odznačí všechny řidiče
Všichni řidiči zobrazí všechny řidiče bez ohledu na jejich stav

Spodní část formuláře:

pruk3 funkce
Přidat vygeneruje nový PL aktuálního řidiče
Opravit editace/aktualizace vygenerovaného PL,
popis viz níže funkce Opravit
Smazat smaže aktuální PL
Tisk obecná funkce Tisk

Poznámka:
Zadané období pro výpočet prémiových listů se aplikuje na jízdní příkazy. Prémiové ukazatele (pokud jsou ukazatele dle výkonů z jízd nastaveny) se pak generují z jízdních příkazů.

Funkce Opravit vygenerovaného prémiového listu

Funkcí Opravit můžete aktualizovat vygenerovaný prémiový list. Vypočítané hodnoty můžete ručně korigovat, přidávat nové prémiové ukazatele event. mazat.
Formulář funkce Opravit:
pruk4

Přepočítat provede přepočet tj. aktualizuje sazby podle nastavení v prémiových ukazatelích, ručně zadané sazby budou přepsány
Přegenerovat prémiový list bude znovu vytvořen-přegenerován, ruční změny budou zrušeny resp. nahrazeny znovu vygenerovaným PL
Tisk obecná funkce Tisk
Přidat funkcí můžete přidat nové prémiové ukazatele do PL, nabídne se číselník prémiových ukazatelů, funkcí Označit vyberete požadované ukazatele a potvrdíte OK, označené ukazatele se vloží do PL,
funkcí Opravit provedete ruční korekce
Opravit aktualizace údajů prémiového ukazatele,
zde lze mj. prémiový list uzavřít tj. převést hodnoty do mezd a nákladů
pruk5
Smazat smaže aktuální řádek
Nahoru posune řádek nahoru,
tisk PL bude v nastaveném pořadí
Dolu posune řádek dolu